13 helmikuun, 2023

Miesopiskelija ruokalinjastolla valitsemassa lounasta.

Interventio tutkimuskoordinaattorin silmin

Marraskuussa 2022 Flavoria-tutkimusalustalla järjestettiin BIODIFUL-konsortion ensimmäinen interventiotutkimus. Interventiolla tarkoitetaan tutkimusta, jonka kokeellisessa osassa toteutetaan toimenpide, jolla pyritään vaikuttamaan yksilön tai ryhmän terveydentilaan tai käyttäytymiseen (Terveyskirjasto,