biodiversiteettikriisi

Monimuotoinen luonto kulkee läpi koko yhteiskunnan

Biodiversiteetin luonnontieteellinen perusta muodostuu politiikanteolle mielekkääksi vasta, kun sitä tarkastellaan tiiviisti yhdessä inhimillisen toiminnan kanssa. Luonnon köyhtyminen ei ole pelkkää oheisvahinkoa, vaan suurelta osin seurausta

Biodiful ryhmäkuva

Biodiversiteetti pelastuu johtajuudella

Monitieteisessä BIODIFUL-hankkeessa työskentelee Turun, Jyväskylän ja LUT-yliopiston sekä Luonnonvarakeskuksen tutkijoita. Yhteinen tavoite on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa johtajuutta yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Meneillään on biodiversiteettikriisi, joka