Biodiversiteetti pelastuu johtajuudella

Lukuaika

Biodiful ryhmäkuva
Monitieteisessä BIODIFUL-hankkeessa työskentelee Turun, Jyväskylän ja LUT-yliopiston sekä Luonnonvarakeskuksen tutkijoita. Yhteinen tavoite on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa johtajuutta yhteiskunnan kaikilla tasoilla.

Meneillään on biodiversiteettikriisi, joka hoitamattomana johtaa kuudenteen massasukupuuttoon vaarantaen myös ihmiskunnan hyvinvoinnin, talouden, terveyden ja turvallisuuden. Luontokadon syynä on ensisijaisesti jatkuvaan talouskasvuun perustuva yhteiskunta, joka nojaa luonnonvarojen ylikulutukseen. Vaikka tilanne on kriittinen, luontokato on edelleen mahdollista hidastaa, jopa pysäyttää. BIODIFUL – Biodiversity Respectful Leadership pyrkii edesauttamaan luontokadon pysäyttämisessä tarvittavaa laajaa systeemistä muutosta valtavirtaistamalla luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa kulutusta, yritystoimintaa ja yhteiskunnallista päätöksentekoa.

Kansainväliset biodiversiteettiraportit kertovat, mistä luontokato johtuu ja mitä pitäisi tehdä sen pysäyttämiseksi, mutta ymmärrys siitä miten tämä onnistuisi, on varsin vajavaista. Pitkälti tämä johtuu siitä, että talous- ja kauppatieteiden tutkimusperinteet, johtamismallit ja yritysten käytänteet ovat jättäneet luonnon monimuotoisuuden pääosin huomioimatta – taloudellisen hyvinvoinnin kehitys ja kehittyneiden yhteiskuntien suosima elämäntapa ovat perustuneet lähes rajattomiksi oletettujen luonnonvarojen kestämättömään hyödyntämiseen.

 

BIODIFUL – Biodiversity Respectful Leadership pyrkii edesauttamaan luontokadon pysäyttämisessä tarvittavaa laajaa systeemistä muutosta valtavirtaistamalla luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa kulutusta, yritystoimintaa ja yhteiskunnallista päätöksentekoa.

Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama BIODIFUL-hanke vastaa tähän haasteeseen tutkimalla luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa johtajuutta. Luontokadon pysäyttämiseksi tarvitaan sekä ylhäältä alas suuntautuvaa, virallista johtajuutta, joka vaikuttaa yritysten käytänteiden ja yhteiskunnallisen päätöksenteon tasolla, että alhaalta ylös suuntautuvaa ruohonjuuritason johtajuutta, joka muuttaa kuluttamista, käyttäytymistä ja asenteita. Tutkimuksen lisäksi BIODIFUL-hankkeen ytimessä on poikkeuksellisen laaja ja monipuolinen yhteiskunnallinen verkosto, jonka tuella oivalluksia testataan ja valtavirtaisetaan.

Monitieteistä konsortiota johtavat Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö ja Turun kauppakorkeakoulu, joiden lisäksi konsortioon kuuluvat Turun yliopistosta Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus, sekä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Luonnonvarakeskus ja LUT-yliopisto. Hanke jakautuu työpaketteihin, jotka keskittyvät luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaan johtajuuteen eri näkökulmista:

– Miltä biodiversiteettiä kunnioittava tulevaisuus voisi näyttää?

– Mitä on luonnon monimuotoisuutta kunnioittava kuluttaminen, hyvä elämä ja jokaisen arjessa toteutuva johtajuus?

– Mitä on luonnon monimuotoisuutta kunnioittava yritystoiminta ja johtajuus?

– Mitä on luonnon monimuotoisuutta kunnioittava yhteiskunnallinen päätöksenteko ja johtajuus?

– Miten kuluttajille tarjottujen tuotteiden biodiversiteettivaikutuksia on mahdollista arvioida?

BIODIFUL-hankkeen vaikuttavuus kiteytyy ajatukseen ketjureaktioista. Yksin ei kukaan muuta maailmaa, mutta yhdessä ministeriöistä, yhdistyksistä, kaupungeista, yrityksistä ja yksilövaikuttajista koostuvan verkoston kanssa hanke laittaa alulle ketjureaktioita, jotka vievät muutosta eteenpäin myös hankkeen välittömän vaikutuspiirin ulkopuolella.

Professori Ilari Sääksjärvi
Professori Satu Teerikangas
Dosentti Juulia Räikkönen
Erikoistutkija Milla Unkila

Sinua saattaa kiinnostaa myös: