Interventio tutkimuskoordinaattorin silmin

Lukuaika

Marraskuussa 2022 Flavoria-tutkimusalustalla järjestettiin BIODIFUL-konsortion ensimmäinen interventiotutkimus. Interventiolla tarkoitetaan tutkimusta, jonka kokeellisessa osassa toteutetaan toimenpide, jolla pyritään vaikuttamaan yksilön tai ryhmän terveydentilaan tai käyttäytymiseen (Terveyskirjasto, Lääketieteen sanasto, Duodecim, 2022). Saimme mahtavan 300 vapaaehtoisen joukon tutkimusosallistujiksemme. Seurasimme heidän lounasvalintojaan kuukauden ajan. Samalla selvitettiin osallistujien ruoan valintaan liittyviä arvoja. Intervention aikana he saivat kyselyitä ja tietoa ruuan ja luonnonmonimuotoisuuden välisestä yhteydestä. 

Miesopiskelija ruokalinjastolla valitsemassa lounasta.
Flavoria on Medisiina D:ssä sijaitsevan Sodexon ruokala, joka toimii kuluttajakokemuksen tutkimusalustana.

Mutta otetaanpa hetki kelaa taaksepäin. Miten interventiotutkimus saadaan liikkeelle ja aineistoa kertymään? Ennen tutkimuksen alkua tulee pohtia tarkkaan, mitä aineistoa kerätään, missä sitä säilytetään ja kenellä on pääsy tutkimusaineistoon. Intervention suunnittelua ja toteutusta ohjaa huolella laadittu tutkimussuunnitelma. Tutkimuksen vastuullinen johtaja arvioi yhdessä tutkimuskoordinaattorin ja Flavorian tieteellisen johtoryhmän tuella, riittääkö eettinen lausunto luvan antamiseen vai tarvitaanko tarkempi eettinen arviointi. Tämä kuvataan tutkimukseen osallistuville ymmärrettävässä muodossa tietosuojaselosteessa. Tietosuojaselosteesta ja sen tärkeydestä voi lukea lisää täältä.

Yhteistyötä ja teknologiaa

Tämän jälkeen interventiossa voitiin siirtyä käytännön toimintaan. Tähän kuului yhteistyö opiskelijaravintolan kanssa. Oli tärkeää kertoa siitä, miten interventio tulisi vaikuttamaan ravintolan arjen normaaliin toimintaan. Lisäksi viime hetken valmisteluihin kuului kyselyiden ja tutkittaville lähtevien viestien ja tiedotteiden muotoilu. BIODIFUL-tutkimuksessa hyödynsimme MyFlavoria-tutkimussovellusta ja linjastoja. Teknologiatiimi asiantuntijoineen oli tiiviisti mukana suunnittelussa, jotta teknologiset asiat saatiin synkronoitua tutkimuksen käytännön toteutukseen. 

Tutkimusavustajat apuna 

Intervention käynnistyessä tutkimuskoordinaattori siirtyi taka-alalle tukijan rooliin ja antoi estradin kenttävastaaville. Tutkimuksen ajan meillä oli kenttävastaava Saila Mattilan lisäksi aktiivisia opiskelijoita tutkimuskentällä ravintolassa opastamassa tutkittavia ja lähettämässä heille tutkimuskyselyitä ja viestejä. Kaikkia tutkijan uraa harkitsevia opiskelijoita kannustamme hakemaan tutkimusavustajan paikkoja, sillä se on erinomainen tapa päästä kurkistamaan tutkimuksen maailmaan ja tutustua tutkijan, tutkimuskoordinaattorin ja kenttävastaavien työhön. 

”Tutkimusavustajina pääsimme hoitamaan käytännön toteutusta: tutkimukseen osallistuvien opastusta, MyFlavoria-sovelluksen viestien lähettämistä, tekniikan toimivuuden varmistamista ja ongelmanratkaisua. Oli kiinnostavaa nähdä ja tehdä tutkimusta, jossa yhdistyy ihmiset, ruoka ja teknologia.” Tutkimusavustajana toiminut Jaakko Räkköläinen kertoo.

Tammikuussa 2023 tutkijat saivat aineiston käsiinsä ja pääsivät aloittamaan aineiston analyysin ja teoreettisen pohdinnan. Tämän intervention tuloksiin tullaan palaamaan BIODIFUL-blogissa, kun analyysi ja tutkimuksen raportointityö on valmis. 

Tekstin on kirjoittanut Flavorian tutkimuskoordinaattori, Pauliina Ojansivu.

”Parasta koordinaattorin työssä oli se, että sai tehdä töitä monitieteisen asiantuntijaverkoston kanssa kansainvälisessä työyhteisössä, työtä paremman tulevaisuuden eteen. BIODIFUL on sekoitus huippuosaamista eri tieteenaloilta ja eri yliopistoista. Millainen toiminta mahdollistaa luonnon monimuotoisuutta kunnioittavan huomisen? Ja miten saataisiin päättäjät, yritykset ja kaikki ihmiset toimimaan siten? Nämä ovat niin isoja kysymyksiä, että jokaisen tieteenalan edustaja on huomannut pienuutensa ja tietonsa rajallisuuden. Ainut lähestymistapa, jolla voimme löytää ratkaisuja, on monitieteinen lähestyminen.” 

Lue lisää tästä Sadun ja Ilarin blogista: https://biodiful.fi/blogi/luontokadon-pysayttaminen-vaatii-johtajuutta/

Sinua saattaa kiinnostaa myös: