Ponnistus tutkimusavustajan tehtävistä maailmalle

Lukuaika

Millaista on tutkimusavustajan työ BIODIFUL-tutkimushankkeessa? Monipuolista, opettavaista ja innostavaa!

Aikaisemmat tunkkaiset ennakkoluulot tutkimusmaailmaa kohtaan ovat tutkimusavustajan työssä rapisseet täysin. Tutkijan työ ei olekaan pelkkää artikkeleiden kirjoittamista yksin hämärässä huoneessa lampun valossa. Toki työ voi välillä olla myös sitä, mutta ennen kaikkea siihen liittyy myös erilaisiin seminaareihin osallistumista, keskustelua, yhteistyötä, konferenssimatkoja ja tapahtumia. Työ on kiinnostavaa ja oivaltavaa. Parasta tutkimusavustajan työssä on se, että siinä pääsee syventymään erilaisiin itselle merkityksellisiin aiheisiin sekä oppimaan kokeneemmilta tutkijoilta.

Kuvassa BIODIFUL-konsortion tutkijoita. Juulia Möksy kuvassa neljäs vasemmalta.

Tutkimustyössä pääsee tutustumaan kiinnostaviin yrityksiin ja paikkoihin. Kuva on Vihreän Härän luomutilalta. Kirjoittaja Juulia on kuvassa neljäs vasemmalta.

Syventymistä vastuulliseen liiketoimintaan 

Olen saanut viimeisen vuoden aikana perehtyä erityisesti vastuulliseen liiketoimintaan ja siihen, miten liiketoiminnassa otetaan luonnon monimuotoisuus huomioon. Olen lukenut suuren määrän artikkeleita ja tehnyt yrityshaastatteluja. Artikkeleiden kautta olen nähnyt globaalia kuvaa tilanteesta, kun taas haastattelut ovat tuoneet ymmärrystä, mitä liike-elämässä tapahtuu Suomessa. Olen huomannut, että yrityksillä on vielä paljon töitä edessään luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi. Luonnon monimuotoisuus koetaan käsitteenä laajana ja siihen tarttuminen vaikeana. Mitkä tekijät omassa liiketoiminnassa vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen ja miten niitä voidaan huomioida? 

Yritykset tarvitsevat mittareita ja tietoa luonnon monimuotoisuudesta

Yrityksissä tarvitaan lisää ymmärrystä ja konkreettisia mittareita luonnon monimuotoisuusvaikutusten tarkasteluun. Toisaalta yrityksissä on havaittavissa innostuneisuutta ja kiinnostusta luonnon monimuotoisuuteen liittyen. Aihe on nostettu keskusteluun ja liiketoiminnan muuttamiseen suhtaudutaan positiivisesti. Kaikkialla näin ei kuitenkaan vielä ole, vaan useassa tapauksessa puheet jäävät puheen tasolle eikä kiinnostusta liiketoiminnan muuttamiseen aidosti luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaan suuntaan vielä ole. Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen saatetaan nähdä taloudellisesti kannattamattomana. On tärkeää, että yrityksissä ymmärretään, että luonnon monimuotoisuuden huomioiminen on ensisijaisen tärkeää, jotta mahdollisuudet yritystoiminnalle säilyvät jatkossakin. Vaikuttaa siltä, että liiketoiminnassa tarvitaan paljon tukea ja tietoa, mutta myös tahtotilaa, jotta luonnon monimuotoisuus saataisiin huomioitua paremmin.

BIODIFUL on täynnä upeita tutkijoita, jotka ovat mm. yritysten tukena muutoksessa. BIODIFULilla on hienot yhteistyöverkostot, joiden kautta tietoa ja ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta levitetään. Tutkimusavustajan työt hankkeessa tarjoavat hyvät eväät myös omien siipien levittämiseen ja tietotaidon viemiseen eteenpäin näiden tehtävien jälkeen.

Juulia Möksy

Kuva: Hanna Oksanen

Sinua saattaa kiinnostaa myös: