LUKAKER

Luontokadon ehkäisy kestävällä ruoantuotannolla

Jotta luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti saataisiin elpymään, pitää suomalaisen ruokajärjestelmän muuttua kestävämpään suuntaan. Luontokadon ehkäisemiseksi tarvitaan toimia koko ruokaketjulta, niin alkutuotannolta, yrityksiltä kuin kuluttajilta.

LUKAKERin ensisijainen tavoite on varmistaa se, että Etelä-Pohjanmaan ruokaketju pystyy vastaamaan ruokamurroksen haasteeseen. Kaksivuotisen hankkeen toimet jakaantuvat neljään osaan:

  1. Biodiversiteettiä tukevien ruokakonseptien määrittely yhteistyössä paikallisen ruokaketjun kanssa: Mikä tekee ruokatuotteesta biodiversiteettimyönteisen?
  2. Biodiversiteettimyönteisten tuotteiden kehityksen tukeminen
  3. Biodiversiteettimyönteisten tuotteiden kuluttajahyväksynnän testaus aidoissa käyttöympäristöissä joukkoruokailussa
  4. Yritysten, ruoka-alan ammattilaisten ja kuluttajien tietoisuuden lisääminen; miten ruokavalinnoilla on mahdollista vaikuttaa biodiversiteetin säilymiseen?

Tulemme järjestämään kuluvan vuoden aikana sekä seminaareja että työpajoja. Olet tervetullut osallistumaan! Ajankohtaista-osiosta löydät tuoreet uutiset ja tulevat tapahtumat.

LUKAKER on Turun yliopiston kaksivuotinen hanke, jonka on rahoittanut Etelä-Pohjanmaan liitto (EAKR). Teemme tiivistä yhteistyötä mm. valtakunnallisen monitieteisen BIODIFUL-hankkeen kanssa. BIODIFULin sivuilta löydät monipuolista tietoa ja tutkimustuloksia liittyen biodiversiteettiin ja luontokatoon.

Yhteystiedot:

Projektitutkija Anne Rintamäki 050 583 4444 anne.rintamaki@utu.fi

Erikoistutkija Saska Tuomasjukka
saska.tuomasjukka@utu.fi

Professori Anu Hopia
anu.hopia@utu.fi

Tutkimushankkeen työpaketit

Elonkirjo ja
kuluttaminen

Me kaikki vaikutamme biodiversiteettiin arkisten kulutustottumusten kautta: ostoskorimme jättää aina jäljen elonkirjoon. Kolmannen työpaketin tehtävä on selvittää sitä, minkälaisia arkisia valintoja voisimme tehdä niin ruokakaupassa kuin vaikkapa vapaa-ajan vietossakin, jotta jättämämme jälki tukisi luonnon monimuotoisuutta.

Erityisesti meitä kiinnostaa ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin suhde. Minkälaisia ovat ne kulutusvalinnat, jotka sekä tuottavat hyvää ja merkityksellistä elämää ihmisille että kunnioittavat luontoa? Meitä kiinnostaa erityisesti se, minkälaisia eväitä voisimme antaa nuorille sukupolville, jotta he voisivat elää osana monimuotoisena kukoistavaa elonkirjoa?

Elonkirjo ja kuluttaminen -työpaketin johtaja

Juulia Räikkönen
Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö

Ajankohtaista

liloja multaisia perunoita käsissä.
Lukaker

Ruokajärjestelmän tulee olla osa ympäristön tilaa parantavaa yhteiskuntaa

Lukaker-seminaari Seinäjoella 19. huhtikuuta: Kohti kestävää eteläpohjalaista ruokajärjestelmää Globaalit rajat, suomalaisen luonnon kantokyky ja oikeudenmukaisuus. Nämä teemat nousevat keskiöön, kun Sitran johtava asiantuntija Liisa Pietola puhuu kestävämmästä ruokajärjestelmästä. Luontokadon pysäyttämisessä ruoantuotannolla on merkittävä rooli, mutta ratkaisuja on lähdettävä hakemaan nimenomaan paikallisista olosuhteista käsin ja ruoan

Lukaker

Luonnon monimuotoisuudesta -blogiteksti Ilkka Pohjalaisessa

Me kuitenkin tarvitsemme kaikki ruokaa joka päivä, ja näin ollen myös luontoa sen tuottamiseen. Anne Rintamäki pohtii luonnon monimuotoisuuden ja ruokatuotannon yhteyttä blogitekstissään Ilkka Pohjalaisessa 2.4.2024. Lue koko blogiteksti

lähikuva niitystä aamukasteessa.
blogi

Miksi biodiversiteetillä ja luontokadon ehkäisyllä on väliä?

Meidän kaikkien pitää syödä joka päivä. Sen lisäksi meidän pitäisi myös pysähtyä miettimään, minkälaisia ympäristövaikutuksia ruokavalinnoillamme on. Maailmanlaajuisesti ruoantuotanto on yksi niistä sektoreista, joka vaikuttaa kaikkein voimakkaimmin luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin vähenemiseen. Ja mitä nopeammin tämä luontokato eli lajien ja niiden elinympäristöjen häviäminen tapahtuu, sitä

Ajankohtaista hero
Lukaker

BIODIFULin ruokatutkijat käynnistämässä uutta hanketta

BIODIFUL on vahvasti mukana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukemassa LUKAKER-hankkeessa. Hankkeen ensisijainen tavoite on varmistaa Etelä-Pohjanmaan ruokaketjun toimijoiden kyky vastata ruokamurroksen haasteeseen, erityisenä kohteena ruokaketjun merkitys ja mahdollisuudet luontokadon ehkäisyssä.  LUKAKER käynnistyi lokakuun alussa. ”Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin väheneminen on maailmanlaajuinen ongelma. Sitä aiheuttavat muun muassa

Tapahtumat

Tulevat

ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat ja materiaalit

Tutkimushankkeen osalliset

Hankkeessa on mukana paikallisia elintarvikealan yrityksiä (Atria, Juvenes jne.) sekä Seinäjoen kaupungin kehittämisyhtiö INTO Seinäjoki. Hankkeen on rahoittanut Etelä-Pohjanmaan Liitto (EAKR).