Miksi biodiversiteetillä ja luontokadon ehkäisyllä on väliä?

Lukuaika

lähikuva niitystä aamukasteessa.
Kuva: Aaron Burden

Meidän kaikkien pitää syödä joka päivä. Sen lisäksi meidän pitäisi myös pysähtyä miettimään, minkälaisia ympäristövaikutuksia ruokavalinnoillamme on. Maailmanlaajuisesti ruoantuotanto on yksi niistä sektoreista, joka vaikuttaa kaikkein voimakkaimmin luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin vähenemiseen. Ja mitä nopeammin tämä luontokato eli lajien ja niiden elinympäristöjen häviäminen tapahtuu, sitä suurempien ongelmien edessä olemme.

Maailman talousfoorumin (World Economic Forum, WEF) julkisti maailmanlaajuisen The Global Risks Report 2024-riskiraportin tammikuussa. Siinä listataan kehityskulut, jotka uhkaavat ihmiskuntaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Pitkän aikavälin eli seuraavan kymmenen vuoden riskilistan kärjessä ovat ympäristöömme liittyvät haasteet:

  1. äärimmäiset sääilmiöt
  2. laajat muutokset maapallon järjestelmissä (esimerkiksi ilmastossa ja vesistöissä)
  3. luonnon köyhtyminen ja ekosysteemin romahdus
  4. pula luonnonvaroista
  5. väärä tieto

Hyvä esimerkki luonnon köyhtymisestä on pölyttäjien ahdinko. Pölyttäjät ovat kuitenkin korvaamattomia, sillä noin 75 prosenttia maapallon viljelykasveista tarvitsee hyönteispölytystä satojen varmistamiseksi. Tällä hetkellä yhä useampi kasveja pölyttävä laji on kuitenkin ajautumassa kohti sukupuuttoa. Syynä ovat muun muassa maatalouden yksipuolistuminen ja torjunta-aineiden käyttö.

Sekä ruoan tuottajien, teollisuuden että kuluttajien onkin hyväksyttävä ajatus, että luontokadon pysäyttäminen vaatii muutoksia omassa toiminnassa. Tämän toimintatapojen muuttamisen tueksi tarvitsemme luotettavaa tietoa siitä, minkälaista on esimerkiksi biodiversiteettimyönteinen ruoka. Minkälaiset tuotantotavat edistävät luonnon monimuotoisuutta, kuinka koko ruokaketju pystyy vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksiaan ja kuinka me kuluttajat osaamme tehdä parempia valintoja. LUKAKER-hanke tekee työtä kestävän eteläpohjalaisen ruokatuotannon edistämiseksi. Koska biodiversiteetti on aina paikallista, niin paikallisella viljelyllä, ruoanvalmistuksella ja meidän paikallisten kuluttajien valinnoilla on väliä. Ruoka tulee luonnosta, joten nyt on aika parantaa luonnon mahdollisuuksia tuottaa meille ruokaa.

Sinua saattaa kiinnostaa myös: