BIODIFUL Leadership Forum – Futures, Biodiversity and Business 29.5.2024

Lukuaika

Miltä tulevaisuudet näyttävät biodiversiteetin
ja liike-elämän näkökulmista?

AIKA 29.5. klo 12–16 / PAIKKA Kulttuurikasarmi, Helsinki

BIODIFUL Leadership Furum 2024 tapahtumakuva

Tervetuloa kuulemaan uusinta tutkimustietoa johtajuudesta ja luonnon monimuotoisuudesta ja pohtimaan, millaisia tulevaisuuksia meillä on edessämme. Luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa johtajuutta tutkivan BIODIFUL-hankkeen tutkimustulokset antavat uusia näkökulmia, herättävät ajatuksia ja innostavat kestävyystyön kehittämiseen. Miltä yhteiset tulevaisuutemme näyttävät johtajuuden, ohjauskeinojen, kuluttamisen ja luonnon näkökulmista?

Tutkijoiden puheenvuorojen lisäksi olemme varanneet aikaa myös keskusteluun, verkostoitumiseen ja erityisesti kiperille kysymyksille. Tilaisuus tarjoaa ajatuksia niin kestävyysteemojen konkareille, innokkaille noviiseille kuin empiville tuomaillekin – tule ja liitä oma äänesi mukaan moniääniseen keskusteluun!

Ilmoittauduttuasi voit virittäytyä tulevaan selvittämällä muutamassa minuutissa oman tulevaisuustietoisuusprofiiliisi. Saat ilmoittautumisvahvistuksen yhteydessä linkin ja salasanan testikysymyksiin. Vastauksesi yhdistetään johtajuusfoorumin osallistujien yhteiseen raporttiin, jonka esittelemme tilaisuudessa.

> Lisätietoja tulevaisuustietoisuustestistä

OHJELMA

Puhujia, yleisöä ja vuorovaikutusta kirittää tilaisuutta luotsaava johtaja, esiintyjä ja kouluttaja Wanda O Rly

12.00 Tervetuloa!

Professori Ilari E. Sääksjärvi
Mikä BIODIFUL ja miksi LEADERSHIP FORUM?

Tulevaisuudet – Toiveikas tulevaisuus motivoi toimintaan

Tulevaisuustietoisuusprofiilimme – minkälaisia me olemme?

Erikoistutkija Sanna Ahvenharju

Tarvitseeko tulevaisuutta pelätä? Toiveikas tulevaisuus motivoi meidät toimimaan

Dosentti Sari Puustinen ja professori Outi Uusitalo

Mitä opimme?

  • ”Business as usual” ei ole vaihtoehto 
  • Transformaatio vaatii (tulevaisuus)tietoista toimintaa 
  • Kestävyysmurros ei ole pelottava, muut vaihtoehdot ovat 
  • Kuluttajat tekevät tulevaisuuden 

Biodiversiteetti – Kahmintataloudesta diversiteettitalouteen 

Dosentti Matti Salo ja tutkijatohtori Irene Kuhmonen

Mitä opimme?

  • Mitä tarkoittaa, että monimuotoisuus on luonnon ominaisuus?
  • Mitä luonnon köyhtyminen tarkoittaa ja miksi se ei tapahdu vain vahingossa?
  • Millaisia muutoksia tarvittaisiin, jotta kahmimistaloudesta voitaisiin siirtyä kohti diversiteettitaloutta?

Liike-elämä – Ovatko yritykset luontopahiksia? 

Professori Ville Uusitalo ja apulaisprofessori Tiina Onkila

Mitä opimme?

  • Mitä tarkoittaa liiketoiminnan murros biodiversiteetin näkökulmasta? 
  • Mitä hyötyä mittaamisesta on? 
  • Miltä tulevaisuuden liiketoiminta voisi näyttää? 

Kahvitauko

Juotavaa ja purtavaa, posterinäyttely BIODIFULin tutkimuksesta, verkostoitumista ja avointa keskustelua – kahvipöydässä tai käyskennellen

14.45 Paneelikeskustelu: Luonnon monimuotoisuuttava kunnioittava johtajuus

Mitä tulevaisuuksista pitäisi ajatella? Minkä pitäisi muuttua, ja kenen vastuulla muutos on? Onko puute toivosta, tiedosta, tahdosta vai toiminnasta?

Mukana keskustelussa

Professori Ilari E. Sääksjärvi
Dosentti Juulia Räikkönen
Erikoistutkija, Milla Unkila
Toimittaja Katja Ståhl 

Keskutelua fasilitoi Wanda O Rly

Kotiinviemiset

Professori Satu Teerikangas
Mitä jäi mieleen? Tilaisuus päättyy klo 16, jonka jälkeen on mahdollista jäädä keskustelemaan ja verkostoitumaan.

Puhujat

Professori Ilari E. Sääksjärvi, biodiversiteetti, Turun yliopisto ja varapuheenjohtaja, Luontopaneeli.

FT Ilari E. Sääksjärvi toimii Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön ja BIODIFUL-hankkeen johtajana. Hän on tutkinut erityisesti Amazonian luonnon monimuotoisuutta ja kehittänyt monitieteistä biodiversiteettitutkimusta. Ilarin intohimo on tiedeviestintä. Hän vierailee vuosittain päiväkodeissa, kouluissa ja lukioissa kertomassa luonnosta ja toivoo siten pystyvänsä luomaan toivoa hyvästä tulevaisuudesta.  

Professori Satu Teerikangas, johtajuus, Turun yliopisto & University College London  

TKT Satu Teerikangas toimii Turun kauppakorkeakoulun johtamisen aineen esihenkilönä. BIODIFUL-hankkeen varajohtajana hän hakee poikkitieteellistä ymmärrystä luonnon monimuotoisuutta kunnioittavasta johtajuudesta, keskittyen erityisesti yritystoimintaan. Hänen intohimonsa on jokaisen innostaminen muutostekijyyteen kestävän huomisen puolesta.   

Dosentti Juulia Räikkönen, kulutus ja matkailu, Turun yliopisto 

KTT Juulia Räikkönen on kulutus- ja matkailututkija, joka aikaisemmassa elämässään keskittyi elämyskulutuksen arvonmuodostukseen. Nykyisin hän pohtii sitä, miten luonnon monimuotoisuutta kunnioittava kulutus voi aikaansaada kohtuullisempia ja samalla merkityksellisempiä kulutuskokemuksia ja elämyksiä. 

Juulia Räikkonen

Erikoistutkija, Milla Unkila, liiketaloustiede, Turun yliopisto 

KTT Milla Unkila tutkii yritysten ja luonnon suhdetta. Häntä kiinnostavat kehityskulut, joiden myötä yrityksistä on tullut ympäristöpahiksia, sekä kysymys siitä, minkä pitäisi muuttua, jotta aidosti luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa liiketoimintaa voisi olla olemassa? 

Erikoistutkija Sr., Sanna Ahvenharju, tulevaisuus, Turun yliopisto 

FT Sanna Ahvenharju on tulevaisuudentutkija, joka on erikoistunut tulevaisuusajattelun psykologiaan sekä tulevaisuudenkuviin, jotka liittyvät ylikulutukseen, biodiversiteettiin ja kestävyyteen. Sanna etsii mielellään ajatuksia herättäviä vaihtoehtoja, joiden avulla voisimme saada aikaan radikaaliin murrokseen perustuvia tulevaisuuksia.  

Sanna Ahvenharju

Dosentti Sari Puustinen, kestävyys, Turun yliopisto 

Erikoistutkija, TkT, VTM Sari Puustinen on monitieteiseen ja tieteidenvälisen tutkimusotteeseen erikoistunut tutkija ja opettaja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. Hänen tutkimuskohteitaan ovat olleet kaupunki-, yhdyskunta- ja maankäytön suunnittelu sekä ympäristöpolitiikka ja –hallinto. Sari vetää myös Turun yliopiston Kestävän kehityksen koulutusohjelmaa KEKOA ja pyrkii edistämään sitä, että kestävyysnäkökulmat olisivat tulevaisuudessa sisäänrakennettuna kaikilla hallinnonaloilla.  

Sari Puustinen

Dosentti Matti Salo, biodiversiteetti, Luonnonvarakeskus 

Vaikka Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija, dos., Matti Salo on peruskoulutukseltaan ekologi, tutkimuksessaan hän pyrkii monitieteisiin lähestymistapoihin, jotka lisäävät ymmärrystä luonnonvarojen käytön ja monimuotoisuuden välisistä yhteyksistä. Salon tutkijantausta on Amazoniassa ja hän on liikkunut ja tehnyt töitä Etelä-Amerikassa neljällä vuosikymmenellä. Häntä kiinnostaa monimuotoisuus maalla, merellä ja ilmassa. 

Matti Salo, erikoistutkija, luke

Professori Outi Uusitalo, kuluttajamarkkinointi, Jyväskylän yliopisto 

Outi Uusitalo toimii markkinoinnin professorina Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän tutkii kuluttajia toimijoina markkinoilla, muuttuvia kulutusympäristöjä sekä vastuullisen markkinoinnin ja kulutuksen kysymyksiä. Tavoitteena on luoda uutta tietoa ja näkemyksiä siihen, miten markkinoinnin ja kulutuksen aiheuttamaa kuormitusta sosiaaliselle ja ekologiselle hyvinvoinnille vähennetään ja markkinointi valjastetaan positiivisten vaikutusten aikaansaamiseen. 

Outi Uusitalo, professori, Jyväskylä

Apulaisprofessori Tiina Onkila, liiketaloustiede, Jyväskylän yliopisto 

Tiina Onkila toimii yritysten ympäristöjohtamisen apulaisprofessorina Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulussa. Hänen tutkimuksensa keskittyy vastuulliseen ja kestävään liiketoimintaan. Hän kiinnostaa erityisesti vastuullisuus- ja kestävyysmuutosten johtaminen liike-elämässä, sekä eri toimijoiden roolit tässä muutoksessa. Hän on Suomen Luontopaneelin jäsen.  

Tiina Onkila.

Tutkijatohtori Irene Kuhmonen, ruokajärjestelmä, Jyväskylän yliopisto 

Irene Kuhmonen keskittyy tutkimuksessaan erityisesti alkutuotannon rooliin kestävyysmurroksessa. Hänen väitöskirjansa käsitteli maanviljelijöiden roolia ruokajärjestelmän kestävyyssiirtymässä, ja Biodiful-hankkeessa hän tarkastelee erityisesti luonnon monimuotoisuutta vaalivia alkutuottajia sekä ruokajärjestelmän tulevaisuuksia monimuotoisuuden näkökulmasta. 

Professori Ville Uusitalo, luontojalanjälki, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto 

Ville Uusitalo toimii LUT yliopistossa kestävyysmuutoksen tutkimusryhmän professorina. Hänen tutkimuksensa keskittyy erilaisten tuotteiden ja prosessien ympäristövaikutusten mallintamiseen elinkaariarvioinnilla. BIODIFUL-hankkeessa hän vetää luontojalanjäljen mittaamiseen liittyvää työpakettia.  

Ville Uusitalo, apulaisprofessori, lut

Toimittaja ja juontaja Katja Ståhl 

Pitkän linjan mediaosaaja Katja Ståhl tunnetaan television ja radion ajankohtais- ja viihdeohjelmista. Myös yrittäjyys, päätoimittajuus ja oman levymerkin luotsaaminen ovat kerryttäneet hänen taitopakkiaan. Etenkin kolumneissaan Katja on pohtinut luonnon, ihmisen ja ihmisten aikaansaannosten yhteiseloa, esimerkiksi luonnon kunnioittamista ja ihmisen tehtävää ekosysteemissä. Katjan valttikortteja ovat tilannetaju ja suorapuheisuus. 

Ilmoittaudu viimeistään 20.5. mennessä

Kulttuurikasarmi – saapumisohjeet

Saavu paikalle pidemmältäkin junalla tai bussilla. Kulttuurikasarmi sijaitsee Helsingin keskustassa Kampin liikekeskuksen ja lasipalatsin välissä, eli kävelymatkan päässä asemilta. Kulttuurikasarmissa sijaitsee myös Henry’s Distillery ja Music bar, jossa pääsee jatkamaan keskustelua tutkijoidemme kanssa virallisen ohjelman jälkeen.

BIODIFUL Leadership Forum järjestetään kulttuurikasarmin 2. kerroksessa. Paikkaan on esteetön pääsy hissillä.

Katso saapumisohjeet: kulttuurikasarmi.fi

Sinua saattaa kiinnostaa myös: