BIODIFUL-webinaari 21.3.2024 – Millainen on luonnon monimuotoisuutta kunnioittava kuluttaja?

Lukuaika

Paikka: Zoom | Aika: torstai 21.3.2024 klo 9–10.30

BIODIFUL-projekti järjestää uusinta tutkimustietoa tarjoavan webinaarin Zoomissa torstaina 21.3.2024 klo 9.00–10.30. Tapahtumassa kuullaan mielenkiintoisia puheenvuoroja, jotka valottavat monipuolisesti, mitä kuluttajat ja kansalaiset ajattelevat luonnon monimuotoisuudesta ja arjen valinnoistaan.

Mikä saa ihmisen toimimaan luonnon monimuotoisuuden hyväksi kulutuksessaan ja millaiselta näyttävät hyvän elämän kestävät polut? Kuinka arkiset ruokavalinnat vaikuttavat biodiversiteettiin ja miten matkailun tulisi muuttua tulevaisuudessa, jotta luonto säilyisi? Millaisia yhteisiä pelisääntöjä ja ohjausta kuluttajat toivovat yhteiskunnan päätöksentekijöiltä? 

Puheenvuorojen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus keskustella aiheesta ja esittää kysymyksiä tutkijoille. 

Tule mukaan inspiroitumaan ja kuulemaan luonnon monimuotoisuutta kunnioittavista arjen valinnoista ja uusimmasta tutkimustiedosta. Tapahtuma on tarkoitettu kaikille luonnon monimuotoisuudesta ja kuluttajien käyttäytymisen muutoksista kiinnostuneille: kansalaisjärjestöjen edustajille, aktivisteille, päätöksentekijöille ja yritysten edustajille ja kansalaisille, joille luonto on tärkeällä sijalla elämässä.  

Ohjelma

Alkusanat: Ylikulutus luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen taustalla 

Professori Ilari Sääksjärvi ja yliopistotutkija Juulia Räikkönen 

Yksittäisen kuluttajan mahdollisuudet vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden säilymiseen tuntuvat joskus vähäpätöisiltä, mutta maailmanlaajuisesti kotitalouksien kulutus aiheuttaa valtavasti luontohaittoja. Onko luonnon monimuotoisuutta kunnioittava kulutus mahdollista ja miten sitä voidaan edistää?

Kuinka saada toiveet ja todellisuus kohtaamaan?

Erikoistutkija Sanna Ahvenharju

Vaikka suomalaisten kuluttajien asenteet ovat ympäristömyönteisiä, ne eivät johda käytännön toimiin kulutuksen jalanjäljen vähentämiseksi. Minkälaisilla kuluttajiin kohdistuvilla ohjauskeinoilla kulutusta ja sen vaikutuksia voitaisiin vähentää?   

Toiminnallani voin säilyttää luontoa: Vaikuttamisen tunteen merkitys ja sen vahvistaminen

Professori Outi Uusitalo ja tutkijatohtori  Henna Rouhiainen

Suomalaisten tietoisuus luontokadosta on kasvanut viime vuosina; samalla huolestuneisuus luonnon tilasta voimistuu. Huoli voi lamaannuttaa ja johtaa passiivisuuteen, mutta minäpystyvyyttä vahvistamalla kuluttajia voimaannutetaan tekemään luonnon elpymistä edistäviä tekoja. Voimaantuneet kuluttajat valitsevat ruokansa biodiversiteettiä huomioiden, toimivat arjen kulutuspäätöksissään kestävästi ja vaikuttavat yhteiskunnan päätöksiin aktiivisina kansalaisina. 

Ruokavalinnat ja biodiversiteetti  

Erikoistutkija Saska Tuomasjukka

Ruoka on suurin luontokadon aiheuttaja. Koska syöminen on pakollista, pitäisi ympäristö  huomioida joka ruokahetki ja jokaikinen päivä. Tämä tekee kestävistä ruokavalinnoista vaikeaa ja jakaa ihmisiä voimakkaasti. Miten ruokavalintoja kestävöitetään, kun ruoasta on tullut osa identiteettiä?

Matkailun ja biodiversiteetin liitto – ristiriidasta sopusointuun?

Tutkijatohtori Esko Sorakunnas

Luonnon monimuotoisuus on perusedellytys ja tärkeä vetovoimatekijä matkailuliiketoiminnalle. Tulevaisuuden luontoa kunnioittavan matkailun tulisi tunnistaa luontokatoa aiheuttavien toimintojensa todellinen laajuus sekä arvostaa biodiversiteettiä kokonaisvaltaisesti, eikä ainoastaan yhtenä tuotannontekijänä. Miten alueelliset matkailutoimijat, matkailuyritykset ja matkailijat vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen?  

Hyvän elämän kestävät polut

Tutkijatohtori Miia Grénman

Kulutustutkimuksessa on keskusteltu jo pari vuosikymmentä siitä, voiko hyvän ja merkityksellisen elämän saavuttaa ilman materialistista kulutusta ja hedonistisia tarpeita ja haluja, jotka ovat usein hyvin ihmiskeskeisiä. Ekologinen kestävyyskriisi haastaa ajattelutapoja ja edellyttää laajaa yhteiskunnallista kestävyysmurrosta ja kulutuskeskeisen elämäntavan hylkäämistä. Mitä tarkoittaa kulutuksen murros? Miten kuluttajien arvot ja maailmankuvat ovat muuttuneet aikojen saatossa? Entä miten Z-sukupolvi nähdään kestävän tulevaisuuden muutosajurina? 

Sinua saattaa kiinnostaa myös: