BIODIFULin ruokatutkijat käynnistämässä uutta hanketta

Lukuaika

BIODIFUL on vahvasti mukana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukemassa LUKAKER-hankkeessa. Hankkeen ensisijainen tavoite on varmistaa Etelä-Pohjanmaan ruokaketjun toimijoiden kyky vastata ruokamurroksen haasteeseen, erityisenä kohteena ruokaketjun merkitys ja mahdollisuudet luontokadon ehkäisyssä.  LUKAKER käynnistyi lokakuun alussa.

Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin väheneminen on maailmanlaajuinen ongelma. Sitä aiheuttavat muun muassa ilmastonmuutos, maankäyttö sekä saasteet ja ympäristöä vahingoittavat kemikaalit”, luettelee hankkeen projektitutkija Anne Rintamäki.

Ruoantuotanto on yksi suurimmista luontokadon aiheuttajista. Siksi luontokadon ehkäisy vaatii muutoksia koko ruokaketjussa, aina alkutuotannon menetelmistä elintarvikealan tuotteisiin ja kuluttajien valintoihin asti. ”

Tiedossa on myös se, että biodiversiteetti- ja luontokatoaihepiiri on monimutkainen ja haastava hahmottaa. Siksi yksi Lukakerin keskeisistä toimista on tietoisuuden ja ylipäätään keskustelun lisääminen.

Tulemme järjestämään seminaareja ja työpajoja. Haluamme, että kaikki ruokaketjun toimijatasot saavat äänensä kuuluviin. Biodiversiteetti on aina paikallista, joten paikallisella, yhteisellä tahtotilalla on iso merkitys”, Rintamäki toteaa.

Toinen selkeä toimenpide on auttaa elintarvikealan yrityksiä luomaan biodiversiteettimyönteisiä tuotteita ja palveluita, ja myös testata sitä, kuinka kuluttajat ottavat ne vastaan joukkoruokailutilanteissa.”

Rintamäki itse on sekä viestintäalan osaaja, myös alkutuottaja; hänellä on suomenkarjaan keskittynyt luomukarjatila Kauhavalla.

Ruoka ei ole meille ihmisille mikään yhdentekevä asia, vaan liittyy vahvasti arvoihimme ja identiteettiimme. Siksi erilaiset ruokavalinnat ja ulkopuolelta annetut suositukset menevät niin helposti tunteisiin. Ainakin itse kaipaan päätösteni tueksi myös monipuolista, tutkittua tietoa.”

Kaksivuotisen Lukakerin rahoittaja on Etelä-Pohjanmaan liitto. Hankkeen vetäjä on professori Anu Hopia Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden tutkimuskeskuksesta. Hopia on myös yksi EPANET-professoreista. Lukakerin nettisivut avautuvat joulukuun aikana. Lisätietoja antaa Anne Rintamäki, anne.rintamaki(at)utu.fi.

Sinua saattaa kiinnostaa myös: