TIEDOTE: BIODIFUL-tutkimus etsii uudenlaisia ratkaisuja luontokadon taklaamiseksi

Lukuaika

Biodiful-tutkimushankkeen logo ja kuva metsästä

Sunnuntaina 22.5.2022 vietetään kansainvälistä luonnon monimuotoisuuden päivää. Luonnon monimuotoisuutta kutsutaan myös biodiversiteetiksi ja elonkirjoksi. Se tarkoittaa maapallon kaiken elämän muodostamaa kokonaisuutta, jonka jokainen osa on tärkeä. Luontokato eli luonnon köyhtyminen ei siksi koske vain yksittäisiä lajeja, vaan koko planeetan elinkelpoisuutta.

Biodiversiteettikriisin ratkaiseminen vaatii sekä luonnontieteellistä tutkimusta että kykyä viedä tutkimustulokset käytännön päätöksentekoon ja toimintaan. Luonnontieteiden puolella ymmärretään jo paljon siitä, minkälaisia vaikutuksia luontokadolla on, ja minkälainen toiminta sitä aiheuttaa. Johtajuustutkimuksessa puolestaan on pohdittu yhteisten päämäärien tavoittamista, systeemisen muutoksen aikaansaamista ja hyvän ihmiselämän avaimia. Näitä oivalluksia ei kuitenkaan ole aiemmin juuri yhdistetty luonnon- ja yhteiskuntatieteiden erilaisuuden vuoksi.

BIODIFUL on neljän tutkimuslaitoksen yhteinen hanke, joka etsii uudenlaisia ratkaisuita yhdistämällä luonnontieteitä yhteiskuntatieteisiin. Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa monitieteisessä hankkeessa ovat mukana Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto sekä Luonnonvarakeskus. Vuoden 2022 alussa käynnistynyttä hanketta johtavat professorit Ilari Sääksjärvi Turun yliopiston biodiversiteettiyksiköstä sekä Satu Teerikangas Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta.

BIODIFUL-hankkeen päätavoite on luoda biodiversiteettiä kunnioittavan johtamisen malleja ja työkaluja niin yksityiselle kuin julkisellekin puolelle. Hankkeessa tutkitaan biodiversiteettiä kunnioittavaa kuluttamista, luontoystävällistä yritystoimintaa, luonnon monimuotoisuutta tukevaa yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä päätösten biodiversiteettivaikutusten mittaamista. Mukana hankkeessa on myös laaja verkosto yrityksiä, yhteiskunnallisia toimijoita ja aktivisteja, joiden avulla tutkimuksen tulokset viedään käytäntöön.

Lisätietoja

Sinua saattaa kiinnostaa myös: