Tulevaisuustietoisuus vaikuttaa kykyyn nähdä tulevaisuudelle vaihtoehtoja 

Lukuaika

Potretti, jossa nainen hymyilee puutarhassa.

BIODIFUL-projektin tutkija Sanna Ahvenharju kollegoineen kehitti väitöstutkimuksessaan mittarin tulevaisuustietoisuuden merkityksen, vaikutusten ja kehittymisen arvioimiseksi ja seuraamiseksi. Psykometrisen mittarin avulla voidaan tutkia, miten ihmisten elinolosuhteet, kulttuuri tai koulutus vaikuttavat tulevaisuustietoisuuteen. Sen avulla voidaan myös analysoida, kuinka tulevaisuustietoisuus heijastuu elintapoihin, käyttäytymiseen ja ihmisten arkivalintoihin.

– Jatkuvasti monimutkaisemmaksi muuttuva maailma haastaa käsityksemme tulevaisuudesta. Me kaikki mietimme tulevaisuutta jatkuvasti, tiedostamattamme ja tiedostaen, sanoo Ahvenharju.

Tutkimuksessa tunnistetaan viisi tulevaisuustietoisuuteen vaikuttavaa ulottuvuutta, joita ovat aikakäsitys, toimijuus, systeemisyys, vastuullisuus sekä avoimuus. Ihmisten erilaiset asenteet, arvot ja ajattelu vaikuttavat keskeisesti siihen, miten tulevaisuuden mahdollisuudet kullekin näyttäytyvät.

– Muodostamme mielessämme tulevaisuudenkuvia tulevista tapahtumista, joihin niin toiveemme kuin pelkommekin kohdistuvat. Nämä vaikuttavat siihen, minkälaisia päätöksiä teemme ja miten toimimme erilaisissa tilanteissa, Ahvenharju jatkaa. 

Ahvenharjun tulevaisuudentutkimusta edustava väitöskirja ”Futures Consciousness as a Human Anticipatory Capacity – Definition and Measurement” tarkastetaan väitöstilaisuudessa Turun yliopistossa perjantaina 10.6.2022 klo 12.00 (Turun kauppakorkeakoulu, LähiTapiola-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku). Väitöstä voi seurata myös etänä.

Lisätiedot

sanna.ahvenharju@utu.fi, puh. 050 3228 341

Sinua saattaa kiinnostaa myös: