Suomalaiset yliopistot sitoutuvat edistämään luonnon monimuotoisuutta toiminnassaan

Lukuaika

Turun yliopisto ja Jyväskylän yliopisto ovat perustajajäseninä mukana YK:n ympäristöohjelman (UNEP) ja Oxfordin yliopiston käynnistämässä maailmanlaajuisessa Nature Positive Universities Alliance- yliopistoverkostossa, jonka tarkoituksena on edistää luontopositiivisuutta. Verkosto uskoo yliopistojen mahdollisuuksiin toimia muutoksen ajureina ilmasto- ja luontokriisien huomioimisessa yhteiskunnassa laajemmin. 

Verkostossa mukana olevat yliopistot julkistetaan tänään 8.12.2022 COP15-luontokokouksen yhteydessä Montrealissa.  

Lähtemällä mukaan, yliopistot sitoutuvat selvittämään biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuvat vaikutuksensa, asettamaan tavoitteet monimuotoisuuden edistämiseksi sekä toteuttamaan toimet ja raportoimaan niistä vuosittain. 

Tavoitteena on, että luonnon monimuotoisuus heikkenemisen sijaan, alkaisi parantua. 

Jyväskylän yliopiston tiedotteessa, professori Janne Kotiaho toteaa: 

”Yliopistoilla on merkittävä rooli siinä, että luontoa ei enää heikennetä vaan ennallistetaan. Opiskelijamme ovat tulevia johtajia. Luomme tietoa ja kasvatamme ajattelijoita, ja vaikutamme suoraan planeettaan. Yliopistojen työllä ekosysteemien ennallistamiseksi on näin ollen laajempi vaikutus yhteisöömme ja niiden ulkopuolelle.” 

Jyväskylän yliopiston julkaiseman tiedotteen pääset lukemaan täältä

Turun yliopiston tiedote aiheesta löytyy täältä 

Nature Positive Universities Alliance- yliopistoverkoston nettisivuihin pääset tutustumaan täältä 

Sinua saattaa kiinnostaa myös: