BIODIFUL-blogi

Yhdistämme uudella tavalla luonnon- ja ihmistieteet ja edistämme muutosta kohti luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa johtajuutta. Tuotamme ymmärrystä ja tietoa, kuinka jokainen voi kuluttajana, kansalaisena ja työntekijänä kunnioittaa luontoa ja edistää kestävyysmuutosta. Lue näkemyksestämme ja tule mukaan elämää suojelevaan ketjuun!

Ovatko viljelijät ruokajärjestelmän kestävyyssiirtymän muutosvoima?

Ruoantuotannon ympäristövaikutukset ovat merkittäviä. Globaalisti ruoantuotannon on arvioitu olevan merkittävin yksittäinen luonnon monimuotoisuutta köyhdyttävä ihmistoiminnan muoto. Ruokajärjestelmässä nimenomaan alkutuottajat, maanviljelijät, vaikuttavat ympäristön tilaan suoraan jokapäiväisten valintojensa kautta. Viljelijät päättävät tuotantotavastaan...

Monimuotoisuuden väheneminen on luonnon köyhtymistä

Luonnon ekosysteemien hyvinvointi muodostaa pohjan yhteiskunnalliselle vakaudelle. Monimuotoisuuden jatkuva väheneminen kuitenkin rapauttaa vakauden edellytyksiä kuten toimivaa ruuantuotantoa, muutoskestävyyttä ja huoltovarmuutta. Pikemmin kuin luontokadosta kysymys on yleensä luonnon köyhtymisestä, joka...

Merkityksettömyyden kokemus ja merkityksellinen työ

Yle uutisoi 27.1.2024, että työn merkityksettömyys on vaiettu aihe. Kannanotto perustuu Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Anniina Virtasen haastatteluun. Väitöstutkimukseni näkökulmasta keskustelu työn merkitykselliseksi tai merkityksettömäksi kokemisesta ei Ylen tuoreessa jutussa – eikä...

Ihmisen ekorooli haussa

BIODIFUL-tutkijoiden kesken syntyi hiljattain keskustelua eri eliölajien välille muodostuneesta ”työnjaosta” maapallolla – ja siitä millaista roolia oma lajimme näyttelee osana planeetan elonkehää eli biosfääriä. Miksi olemme päätyneet juuri luonnon...

Arvomuutoksen tielle ympäristökasvatuksen avulla

Arvomme ohjaavat päätöksiämme ja toimintaamme perustavanlaatuisella tavalla. Tämän vuoksi luontokadon ehkäiseminen edellyttää syvällisiä muutoksia paitsi teknologioissa ja hallinnossa, myös arvoissa. Arvomuutos voidaan sysätä liikkeelle kasvatuksen avulla. Epäitsekkäät, luontokeskeiset ja...

Tahtomattaan paha

Katselin rantavedessä kelluvaa vihreänturkoosia massaa. Se myötäili aaltojen liikettä niiden liplattaessa vasten punaiseksi maalattua puulaituria, jonka ympärillä parveili pikkukaloja. Värikäs lautta ei antanut periksi, vaikka se muodostui kuolevista soluista....

Mikä on luontojalanjälki ja mitä se kertoo meille?

Luontojalanjälki kuvaa esimerkiksi tuotteen, prosessin tai yrityksen luonnon monimuotoisuudelle kohdistamien luontohaittojen suuruutta. Luontojalanjäljen laskenta on herättänyt viime vuosina runsaasti kiinnostusta yrityksissä ja kuluttajissa. Tuotteen elinkaaren aikaisten luontohaittojen ymmärtäminen on...

Metsien hyötykäyttö parantaa luontosuhdetta

Villiruoan isoin buumi meni jo.  Innostus villiruokaan oli tapissaan 1970-luvulla. Silloin mullistava teknologinen uutuus, pakkasarkku, mahdollisti paitsi kesän makujen myös ihan aidon ravinnon säilömisen. Villiruokabuumi oli siis raakaa kotitalousekonomiaa:...