Luontokadon ratkaiseminen tarvitsee johtajuutta

Lukuaika

Luontokato ei ole vain päättävässä asemassa olevien haaste.

Ensimmäinen BIODIFUL Leadership Forum -tapahtuma Turun Logomossa torstaina 20.4. paneutui luontokadon ratkaisujen etsimiseen BIODIFUL-tutkimushankkeen tämänhetkisten tutkimustulosten valossa. Tapahtuman teema oli toivo ja toiminta biodiversiteettikriisin aikakaudella.

Ilari sääksjärvi  puhumassa mikrofoniin.
Ilari Sääksjärvi painotti, että luontokato ei ole uusi ilmiö. Tiedeyhteisö on 1980-luvulta lähtien toiminut aktiivisesti luontokadon ratkaisujen puolesta.

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus tarkoittaa elämää sen kaikissa muodoissa. BIODIFUL-hankkeen johtaja, professori Ilari Sääksjärvi korosti, että luontokato ei ole uusi ilmiö. Samat asiat, jotka vuoden 2019 IPBES-raportin ja 2021 Dasgupta-raportin myötä vihdoin nousivat julkiseen keskusteluun, on itse asiassa esitelty jo vuosina 1988, 1995 ja 2005 ilmestyneissä tutkimusraporteissa. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ei ole uhka ainoastaan luonnon systeemeille vaan myös ihmisille ja ihmisten luomille systeemeille kuten yhteiskunnille. Sääksjärvi korosti, että biodiversiteettikriisi on myös ihmisoikeuskysymys. Hän päätti esityksensä myönteiseen viestiin: toivoa on, koska biodiversiteettikriisiin on viimein herätty.

Europarlamentaarikko Ville Niinistö toi esiin, kuinka yritykset ovat tarttuneet luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen vahvasti ja tällä hetkellä itse asiassa kirittävät politiikkaa. Biodiversiteetin ja talouden riippuvuus toisistaan on fakta, ja EU:ssa on herätty aktiivisesti muokkaamaan talousjärjestelmää suuntaan, jossa kaikki luontokadon ajurit huomioidaan. Esimerkiksi markkinat ohjautuvat luontokadon ratkaisemisen näkökulmasta oikeaan suuntaan, jos tuotteiden hintoihin sisällytetään niiden vaikutukset biodiversiteettiin. Niinistö lopetti toteamalla, että meidän pitää toimia yhdessä luonnon kanssa, ei sitä vastaan.

Ville Niinistö aloitti kertomalla biodiversiteetin merkityksestä taloudelle ja toi esiin, että yritykset kirittävät tällä hetkellä poliitiikkaa luontokadon ratkaisemisessa.

Myös BSAG-säätiön perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Saara Kankaanrinta peräänkuulutti työskentelyä luonnon kanssa. Aivan keskeistä on ymmärtää, kuinka ekosysteemit ja niiden luontaiset syklit toimivat. Puheenvuorossaan Kankaanrinta havainnollisti, kuinka biodiversiteetti voidaan käytännön toimien tasolla huomioida osana maanviljelyä. Regeneratiivinen eli uudistava viljely ei ole vain tulevaisuuden visio, vaan toimiva ratkaisu jo nyt. Maaperästä huolehtiminen on luonnon monimuotoisuudesta huolehtimista. Lue lisää Turun Sanomien haastattelusta.

Saara Kankaanrinta puhumassa.
Saara Kankaanrinta havainnoillisti esityksessään muun muassa sitä, mitä regeneratiivinen viljely saa aikaan.

Hankkeen varajohtaja, johtamisen professori Satu Teerikangas lopetti ensimmäisen BIODIFUL Leadership Forumin inspiroivalla kutsulla toimintaan: luontokadon pysäyttämiseksi tarvitaan meitä kaikkia. Tarvittava transformatiivinen muutos yhteiskunnassa ja liiketoiminnassa ei tapahdu itsestään; se vaatii johtajuutta. Teerikangas painotti, että johtajuus ole vain päättävässä asemassa olevien asia: se on jokaisen yksilön ulottuvilla oleva mahdollisuus ja valinta toimia omassa työssään ja arjessaan ratkaisujen puolesta.

nainen puhumassa yleisölle.
”Luontokadon pysäyttämiseen tarvittava transformatiivinen muutos ei tapahdu itsestään, vaan se vaatii johtajuutta. Tällainen johtajuus ei edellytä virallista asemaa”, korosti Satu Teerikangas.
ryhmä henkilöitä keskustelemassa.
Ruokatyöpajan kuumat perunat: liha ja maankäyttö. Työpajan toinen vetäjä Saska Tuomasjukka pohdituttamassa yhtä pöydällistä.

BIODIFUL-työpajoissa pohdittiin tapahtuman osallistujien kanssa luontopositiivisia liiketoimintamalleja (Milla Unkila), luontojalanjäljen mallintamista (Ville Uusitalo), ruokajärjestelmiä (Saska Tuomasjukka ja Irene Kuhmonen), liiketoiminnan toimitusketjuja (Anne Quarshie) sekä kulutusta ja merkityksellisyyttä (Juulia Räikkönen, Miia Grénman, Mia Salo) luonnon monimuotoisuuden kunnioittamisen näkökulmasta.

LUE lisää Turun sanomien jutusta: Yrityselämä havahtumassa luonnon monimuotoisuuden suojeluun: – ”Me emme kuluttajina halua tuntea syyllisyyttä ostamistamme tuotteista”

Työpajojen keskustelujen innoittamina jatkamme tutkimustyötämme kaikissa hankkeemme työpaketeissa:

  1. Elonkirjoa kunnioittava johtajuus
  2. Elonkirjovisiot
  3. Elonkirjo ja kulutus
  4. Elonkirjo ja liiketoiminta
  5. Elonkirjo ja yhteiskunta
  6. Elonkirjovaikutusten mittaaminen

BIODIFUL Leadership Forumiin sisältyi myös tutkijoidemme posterinäyttely, joka kiteytti keskeisiä teemoja ja tuloksia kustakin työpaketista. Posterit löytyvät nettisivuiltamme aineistopankista. Tallenteet puhujien esityksistä tulevat nettisivuiltamme toukokuun alussa.

Posterinäyttely ja puheenvuorot inspiroivat keskusteluja. Matti Salo esittelemässä suunnitelmaa, jolla abstraktit ja tekniset suojelutavoitteet voidaan kääntää konkreettisiksi, paikkaan sidotuiksi ja visuaalisesti tarkasteltaviksi luontomaisemiksi.

Nettivuillamme myös lisää infoa toiminnastamme, esimerkiksi 4.5. yhdessä EY:n kanssa järjestämästämme BIODIFUL Round Table -keskustelusarjasta. Torstaina 4.5. teemana on liiketoiminta & luonnon monimuotoisuutta koskeva lainsäädäntö ja ohjaus.

Seuraa toimintaamme tilaamalla uutiskirjeemme, www.biodiful.fi (etusivu, alhaalla).

Lisätiedot:

Erikoistutkija Milla Unkila, 040 513 4543, milla.unkila@utu.fi

www.biodiful.fi


BIODIFUL on kolmen yliopiston ja LUKEn yhteinen monitieteinen ja monivuotinen tutkimushanke, joka aloitti virallisesti 1.1.2022.BIODIFUL (Biodiversity Respectful Leadership) etsii uudenlaisia ratkaisuja luontokadon torjumiseksi. Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto.  

  • BIODIFUL-konsortion tieteellinen ja yhteiskunnallinen tavoite on uudistaa liiketoiminta-ajattelua, sekä kuluttajakäyttäytymistä kohti luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa johtajuutta. Tutkimus tuottaa tieteellistä ja käytännönläheistä tietoa päätöksenteon tueksi, suosituksia, työkaluja, arviointimenetelmiä sekä toimintaa.
  • BIODIFUL-konsortio koostuu Turun yliopiston, LUT-yliopiston, Jyväskylän yliopiston sekä Luonnonvarakeskuksen tutkijoista.
  • Tieteenalat: biodiversiteettitutkimus, ympäristökasvatus, johtamisen tutkimus, tulevaisuustutkimus, ruokatiede, kulutustutkimus, ympäristöjohtaminen, kestävyystutkimus

Sinua saattaa kiinnostaa myös: